Esimees Aseesimees Liikmed
Revisjonikomisjon
 

   Aarne Liiv

Arvi Pettai

Eelarve- ja majanduskomisjon
Jaak Kask Üllar Schaffrik

Aare Järvik
Elle Kuuse
Imbi Sinimets
Margus Möldri
Rauno Kuus
Aare Käärsoo

Maa- ja keskkonnakomisjon
Üllar Schaffrik Aarne Liiv

Arvi Pettai
Arvi Kruustük
Ave Märjama
Margus Rähn
Airi Külvet

Sotsiaalkomisjon
Anne Mägisoo Aare Järvik

Karmen Allev
Laine Lemberg
Maire Noormägi
Villu Sinimets
Viivi Tuhkanen

Haridus- ja kultuurikomisjon
Kaija Raud Anne Mägisoo

Airi Sinimets
Anneli Rätsep
Imbi Sinimets
Margus Kask
Margus Möldri
Meelis Kõressaar
Sirle Koorts
Sulev Sova
Raina Rumvolt