Vapp ja lipp

Vapi kirjeldus: kuldsel kilbil hõbedase noka ja punase keelega musta kotka pea, roheline kuusklõikes jalus, viimasel hõbedane lainelõikes latt.

Lipu kirjeldus: kollasel väljal valge noka ja punase keelega musta kotka pea, roheline kuusklõikes jalus, viimasel valge lainelõikes latt. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105x165 cm.

Selgitus: sümbolid võeti kasutusele 5. jaanuaril 2000.

Kasutamise kord: vallalipu võivad heisata kõik Puurmani valla kodanikud, ettevõtted ja organisatsioonid. Vallalipp heisatakse riiklikel pühadel ja tähtpäevadel, vallapäeval, perekondlike sündmuste ja tähtpäevade puhul ning muude sündmuste puhul. Vallavalitsuse hoonele on vallalipp heisatud koos Eesti lipuga alaliselt.

Puurmani valla vappPuurmani valla lipp

Puurmani Vallavolikogu 27.01.2000 määrus nr 5 "Puurmani valla lipu ja vapi kasutamise kord"