Puurmani valla aukiri

Aasta 2007

Ell Maanso – Puurmani koduloo uurimise, kogumise ja talletamise eest.

Aasta 2008

Aare Käärsoo – MTÜ Puurmani noorte- ühing asutamise ja kodukoha väärtustamise eest

Aive Mauer – tubli töö eest Puurmani vallas

Eha Kuld – tubli töö eest Saduküla noorte ja lastega

Raina Rumvolt – kodukoha väärtustamise ja Unustatud Mõisad projekti vedamise ees

Aasta 2009

Annika Kattel – töö eest Saduküla Noortekeskuse arendamisel

Arvo Pennonen – suure panuse eest valla arengusse

Keiu Kess – kultuurielu edendaja

Tiiu Kirsimäe – tubli töö ja Comenius projektide vedamise eest Saduküla koolis

Aasta 2010

Inna Kübarsepp – kauaaegse tubli töö eest Saduküla Raamatukogus

Kalju Vaher – kodukoha väärtustamise ja Saduküla eakate seltsi juhendamise eest

Karli Kukk – eestluse ja isamaaliste aadete edendamise eest

Margit Pettai – kauaaegse loomingulise töö eest Puurmani lastega

Raivo Põldaru – kauaaegse tulemusliku töö eest Saduküla kooli direktorina

Aasta 2011

Annela Järvik – vabatahtliku töö eest ringijuhina ja kodukoha väärtustamise eest

Anneli Rebane – kauaaegse loomingulise töö eest Puurmani laulukoori juhendajana

Elle Kuuse – südamega tehtud töö eest Puurmani Vallavalitsuses

Liia Kekorainen – südamega tehtud töö eest Puurmani Gümnaasiumis

Hargo Sääsk – kodukoha väärtustamise ja südamega tehtud töö eest

Aasta 2012

Anu Martis – südamega tehtud töö eest koolis

Kaire Pettai – südamega tehtud töö eest koolis

Reelika Rohtla – südamega tehtud töö eest koolis

Ülle Ant – rahvatantsu traditsioonide hoidja

Ülo Raadik – südamega tehtud töö eest koolis

Hilja Õim – käsitööseltsi eestvedaja

Aasta 2013

Eha Aab – kauaaegse ja südamega tehtud töö eest Puurmani Gümnaasiumis

Benno Kannela – Puurmani ja Laeva valla vaheliste sporditraditsioonide hoidmise ja edendamise eest

Aare Järvik – Puurmani ja Laeva valla vahelise sõpruskohtumise idee algatamise ja korraldamise eest

Merike Kull – kauaaegse ja südamega tehtud töö eest Puurmani lasteaias

Aasta 2014

Leida Lään – südamega tehtud töö eest Puurmani koolis

Helgi Kala – südamega tehtud töö eest Puurmani koolis

Eda Sääsk – südamega tehtud töö eest Puurmani koolis

Heli Priks – südamega tehtud töö eest Puurmani Lasteaias Siilipesa

Anne Mägisoo – kodukoha väärtustamise ja Saduküla piirkonna külaelu edendamise eest

Mati Johanson – pikaajalise töö eest päästjana ja Puurmani vabatahtliku päästekomando töö korraldamise eest

Villu Sinimets – Puurmani vabatahtliku päästekomando töö korraldamise ja südamega tehtud töö eest Puurmani Vallavalitsuses

Urve Mölter – kodukoha väärtustamise ja valla elanike abistamise eest

Aasta 2015

Eha Niglas – kauaaegse loomingulise töö eest

Rauno Kuus – südamega tehtud töö eest Puurmani vallas

Aasta 2016

Imbi Sinimets - kodukoha väärtustamise ja südamega tehtud töö eest Puurmani Lasteaias Siilipesa

Aasta 2017

Larissa Põldmaa – pikaajalise hea töö eest Saduküla piirkonna laste toitlustamisel

Riina Ruus – südamega töösse ja vallarahva tervisemuredesse suhtumise ning pikaajalise panuse eest Puurmani perearstikeskuses