Ühinenud Põltsamaa valla uus kodulehekülg

Ühinenud Põltsamaa valla kodulehekülje aadress on poltsamaavald.kovtp.ee Lehte järjest täiendatakse. Juhul kui seal veel soovitud infot ei ole, siis külasta omavalitsuste eelnevaid...

Sotsiaalministeerium Pressiteade 28. detsember 2017 2018. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Toetused ja hüvitised   ·         Lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele tõuseb 55 euroni. 2018. aastal on lapsetoetuse...

KORTERIÜHISTU TULEOHUTUSE KAMPAANIA

Päästeamet 21.11.2017 Algab Päästeameti tuleohutuskampaania, mis on suunatud peamiselt kortermaja elanikele. Kortermaja elanikud on omavahel tihedalt seotud. Kui naaber uputab, siis...

Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2017 vastu võetud õigusaktid

Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine. Põltsamaa valla ametiasutuste...

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ühinemise teel moodustunud Põltsamaa vallale sümboolika leidmiseks

Konkursi raames oodatakse nii vapi kui lipu kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Põltsamaa valla sümbolikavandite konkursi tingimustes. ...

Põltsamaa Vallavolikogu otsused vallavanema valimise ja Põltsamaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamise kohta

Otsus nr 4, 06.november 2017 "Põltsamaa vallavanema valimine" Otsus nr 6, 06.november 2017 "Põltsamaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine"

21.10.2017 MOODUSTUS UUS OMAVALITSUSÜKSUS – PÕLTSAMAA VALD

Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise teel moodustus 21.10.2017 uus omavalitsusüksus – Põltsamaa vald. Põltsamaa Linnavalitsus, Põltsamaa...

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU VALIMISTULEMUSED ON VÄLJA KUULUTATUD

Põltsamaa valla valimiskomisjon registreeris 20. oktoobril 2017 Põltsamaa Vallavolikogu liikmed. Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõikele 3 loetakse...

Alates 02.10.2017 uus bussiliin Põltsamaa suunal

Alates 2.10.2017 hakkab liin nr 135 kell 9:12 väljuma Puurmanist Põltsamaale ja liin nr 136 kell 17:40 Põltsamaalt Puurmani (18:04). Liiklus toimub tööpäevadel va riigipühadel. Tegemist on uute...

Täiskasvanute hambaravihüvitisest Jõgevamaal

Tänavu 1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskasvanule aastas vähemalt 30-eurone hambaravihüvitis. Kuna summa ei kandu üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub tänavune hüvitis enne...

PÄÄSTEAMET: Küttehooajaks peavad korstnad ja lõõrid puhtad olema

Tuleohutuse seaduse järgi tuleb kütteseadme korstnat ja lõõre igal aastal vähemalt korra puhastada. Kuid tihedama kasutamise korral tuleb neid ka tihedamini puhastada. Tähtis, et lõõrid oleks...

Reisijate vähesusele viidates sulgeb Eesti Buss OÜ oktoobri alguses kolm (neist kaks Puurmanit ja kolm Pikknurmet läbivat) riigisisest kaugbussiliini

Eesti Buss OÜ suleb 1. oktoobrist liini nr 292 (Tallinn-Mäo-Põltsamaa-Tartu-Põlva Võru), mis väljub Tallinnast kell 18:45, peatub Pikknurmes kell 20.44 ja Puurmanis kell 20:50. Samal...

Satelliitandmed aitavad tuvastada põldudel toimuvaid tegevusi

  Juba mitu aastat on PRIA planeerinud toetuste administreerimise lihtsustamist kosmosetehnoloogiate abil. Euroopa Komisjon kutsus koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga ellu programmi...

VEST PÄÄSTAB VEEST!

Viimastel aastatel on tunduvalt elavnenud liiklus meie jõgedel ja järvedel. Sellest annavad tunnistust sadamakaid, mida üha laiendatakse ja juurde ehitatakse. Samuti ei saa puhkepäevadel jätta...

Häirenupp kingib turvatunde ja lähedastele hingerahu!

Häirenupp aitab teie lähedasi 24/7. Üks nupuvajutus võib aidata elugi päästa!  Loe lähemalt Medi häirenupust www.medi.ee  

Kolga-Jaani, Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa vald ning Põltsamaa linn loovad ühiselt uusi noorsootöövõimalusi

Põltsamaa koostöögrupp (KTG), kuhu kuuluvad Kolga-Jaani vald, Pajusi vald, Puurmani vald, Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on...

AS Ragn-Sells hinnatõusu teavitus

Hea klient! Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Pajusi, Puurmani, Põltsamaa ja Tähtvere valdade esindajana, viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille...