Puurmani valla tutvustus ja asukoht

Pindala: 292,7 km²

Rahvaarv: 1538 (01.01.2015)

Külade arv: 12 küla + 1 alevik (Puurmani)

Koole: 1 (Puurmani Mõisakool)

Lasteaedu: 1 (Puurmani Lasteaed Siilipesa)

Vallavanem: Margus Möldri

Vallavolikogu esimees: Aare Järvik

         
 

Puurmani vald asub Jõgevamaa edelaosas. Vald piirneb lõunast Tartumaa Laeva vallaga, põhjast ja läänest Jõgeva maakonna Põltsamaa vallaga ja idast Jõgeva, Palamuse ja Tabivere valdadega. Valla territooriumi läbivad Tallinn-Tartu-Luhamaa (13,5 km ulatuses) ja Puurmani-Voldi-Uhmardu (18 km ulatuses) riigimaanteed. Valla keskuseks on Puurmani alevik, mis asub maakonna keskusest Jõgeva linnast 27 km, Tartust 38 km, Põltsamaalt 20 km ja Tallinnast 150 km kaugusel. Puurmani valla külad: Altnurga (kaugus keskusest 5 km), Härjanurme (15 km), Jõune (13 km), Jüriküla (2 km), Kirikuvalla (5 km), Kursi (4 km), Laasme (3 km), Pikknurme (6 km), Pööra (12 km), Saduküla (13 km), Tammiku (7 km) ja Tõrve (9 km).

Puurmani valla lääneosa paikneb Võrtsjärve madalikul, seal on ülekaalus metsa- ja sooalad (Põdrasoo ning Keelepera, Torni ja Umbusi raba kuuluvad Alam-Pedja looduskaitsealasse). Põhjaosa paikneb Kesk-Eesti lavamaal. Läbi valla voolab Pedja jõgi, millesse suubuvad Kaave, Umbusi ja Pikknurme jõgi. Kaitse all on Puurmani mõisa park (14,5 ha), Saduküla puuderühm (0,9 ha) ja Saduküla kooli park (3,3 ha), Söe arboreetum (osaliselt; 114 ha), Kursi põlispuude rühm (2,3 ha; Kirikuvalla külas) ja Liivoja puude rühm (0,9 ha; Pööra külas). Kaitstavaid looduse üksikobjekte on 4, sh Jaani-Hansu mänd.

 

Haridus- ja kultuuriasutused (lasteaed, põhikool ja raamatukogud) on Puurmanis ja Sadukülas. Kursis kui kihelkonnakeskuses on EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kirik (ehitatud 1872) ja kalmistu, Sadukülas õigeusu Joosepi kirik (ehitati 1868, kogudus tegutses aastani 1965) ja kalmistu.

Puurmani valla uhkeim vaatamisväärsus on kindlasti Puurmani loss ja mõisakompleks. Lossis tegutsevad mõisakool ja Puurmani Mõisa Sihtasutus.

 

Teated Kursi kihelkonna tekkimise kohta on pärit 13. sajandist. Kursi (Puurmani) ordulossi (Talkhof) nimetatakse esmakordselt seoses 1343. aasta rahvarahutustega. Kohanimi tuleneb endise ordumõisa Rootsi võimu aegsete omanike Buhrmeisterite perekonnanimest. Kursi kihelkonna, Puurmani ja Härjanurme valla territooriumil, oli neli mõisa: Puurmani, Härjanurme, Saduküla ja Kursi kirikumõis. Puurmani vald oli aastani 1939. 1939–1950 oli põhiliselt samades piirides Kursi vald. Puurmani vald ennistati 12. detsebril 1991. Endise Utsali küla ümbrust (Alam-Pedja looduskaitsealal) kasutati 1970.–80. aastail lennuväepolügoonina.

 

Põhilised tööandjad on põllumajandus- (OÜ Härjanurme Mõis Sadukülas ja Puurmani Põllumajandusühistu Puurmanis) ja metsamajandusettevõtted. Pikknurmes asub Riigimetsa Majandamise Keskuse Jõgevamaa metskonna keskus. Valla riigimaad haldavad Jõgevamaa metskonna Pikknurme, Laiuse ja Põltsamaa metsandik. Valla kirdeossa Pedja jõele rajatud tiikidel tegutseb suur ja moodne Härjanurme kala- ja vähikasvandus, puhkekompleksis Kalatalu Härjanurmes saab kala püüda ja kalapiknikku pidada. Kõigile huvilistele on ürituste läbiviimiseks avatud Kaitseliidu Jõgeva malevale kuuluv Kirna Õppekeskus. Majutus- ja toitlustusteenust pakuvad ka Jahimaja Trofee ja Kursi Jahiloss.