Puurmani Vallavolikogu 12.12.2013 määrus nr 16 "Puurmani valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse eraldamise kord"

Blanketid:
Toetuse taotlemine
Toetuse aruanne

 

PUURMANI VALLAS TEGUTSEVAD SELTSID

seltsi nimi asukoht kontaktisik kontaktid tegevus

MTÜ Puurmani Käsitööselts Kati

Puurmani alevik Hilja Õim 53452549
Seltsi tegevuse peamine eesmärk on koondada
ja ühendada käsitööst huvitatud inimesi ning oma liikmete tegevuse kaudu säilitada käsitöötraditsioonide
järjepidevus.
MTÜ Puurmani Noorteühing Puurmani alevik Aare Käärsoo 5063443; aarekaarsoo(at)gmail.com
Ühingu peamiseks eesmärgiks on tingimuste loomine piirkonna noortele tegutseda oma vaba tahte alusel väljaspool perekonda, õppekava ja tööd oma vaimse ja füüsilise arengu soodustamiseks.
MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts Puurmani alevik Margus Möldri, Villu Sinimets 5134960; 53421402; margus(at)puurmani.ee
Üldeesmärgiks on tõsta läbi ennetustegevuse
turvalisuse taset Puurmani valla piirkonnas ja reageerida päästesündmustele vastavalt päästeametiga sõlmitud lepingule.
EELK Kursi Maarja-Eliisabeti Kogudus Kursi küla Meelis Amur kursi(at)eelk.ee  
MTÜ Kursi Selts Puurmani alevik Aare Käärsoo 5063443; aarekaarsoo(at)gmail.com  
MTÜ Päikeserõõm Puurmani alevik Riin Juurma 55591804; riin.juurma(at)gmail.com
MTÜ eesmärgiks on  arendada Puurmani valla huviharidus- ja kultuurielu, viia läbi õppepäevi ja koolitusi.
MTÜ Uue-Kiisa Hobused Pikknurme küla Helina Amur 53457140; helina.amur(at)gmail.com
Ühingu eesmärgiks on ohustatud tõugu hobuste (tori ja eesti raskeveo hobune) aretamine, kasvatamine ja propageerimine ning aktiivse ja loodussõbraliku elulaadi harrastamine.
Jahiselts Gustav Pikknurme küla Kalev Kurs info(at)jsgustav.ee