Puude raie

amet nimi telefon e-mail
Keskkonnaameti
Jõgeva-Tartu regiooni
piirkondlik metsanduse spetsialist
RANDO OMLER 52 89 687 rando.omler(at)keskkonnaamet.ee
 
vastuvõtuaeg: kokkuleppel

 

Heakorra tagamiseks on keelatud: vigastada ja omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust nii avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil, rikkuda murukamarat, teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate, silte. Puude (välja arvatud viljapuude) mahavõtmine võib nii avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil toimuda maatüki omaniku nõusolekul ning kooskõlastatult vallavalitsusega.
 

 

Alus: Puurmani Vallavolikogu 27.03.2003 määrus nr 5 „Heakorra eeskirja kehtestamine".