Prügivedaja vallas

Anname teada, et AS Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel sõlmitud jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb.

Alates 1. maist 2016 hakkab Puurmani valla jäätmeveopiirkonnas olmejäätmeid vedama uue riigihankega parimaks pakkujaks tunnistatud AS Ragn-Sells. Korraldatud jäätmevedu kestab kolm aastat ja selle lõpptähtaeg on 30. aprill 2019.

AS Ragn-Sells saadab kõikidele jäätmevaldajatele, kohalikult omavalitsuselt saadud  registriandmetele tuginedes, uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid  jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.

Juhul kui AS Ragn-Sells poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja klienditeenindusega telefonil 15155 või e-posti aadressil tartu@ragnsells.ee, et üle täpsustada teie postiaadress.

Konteinereid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:

Mahuti suurus hind € km-ga
kilekott kuni 100 l ja kuni 10 kg 1.31
80 l mahuti 1.04
140 l mahuti 1.83
240 l mahuti 2.40
370 l mahuti 3.13
600 l mahuti 3.69
800 l mahuti 4.92
1100 l mahuti 5.91
1500 l mahuti 8.06
2500 l mahuti 11.52
4500 l mahuti 20.74

Uus HINNAKIRI alates 01.06.2017.

 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

www.kejhk.ee