Kuperjanovi mälestuse taaselustamine Puurmani mõisas

 

Lühike projekti tutvustus

 

Kohaliku kultuuripärandi hoidmiseks ja säilitamiseks ning sellele avaliku juurdepääsu tagamiseks oleme kavandatud Vabadussõja kangelase Julius Kuperjanovi mälestuse taaselustamise Puurmani mõisas. Tegevuste elluviimiseks küsis Puurmani vald toetust Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismidelt summas 23 486,76 €, millele lisandub valla omaosalus 4 599,11 €.

 

Puurmani lossi tuntakse eelkõige kauni arhitektuurimälestisena, kuid vähesed teavad, kus moodustati partisanide pataljon, mis andis olulise panuse Eesti iseseisvumisel. Lähenava Eesti Vabariigi 100. aastapäevaürituste ettevalmistamiseks kavatseme rajada lossihoonesse Kuperjanovi toa, kus saame anda parema ülevaate leitnant Julius Kuperjanovist, Vabadussõjast ning nende seostest Puurmani mõisaga. Lisaväärtusena saame tutvustada mõisat ja seda ümbritsevat parki, lossi ja aadliperekonda Manteuffel ja koolielu lossis. Mõisa tutvustamiseks täiendavaid võimalusi otsides leidsime, et suureks abiks on Kuperjanovi-teemalise etenduse lavastamine mõisakompleksis, kus saavad kaas lüüa kohalikud harrastusnäitlejad. Lähenevale aastapäevale mõteldes leiame, et õpilaselu elavdamiseks on mõttekas korraldada mõisakoolide lastele laulupäevad, kus lauldakse laule kodust. Samuti peame oluliseks kohalike traditsiooniliste käsitööoskuste edasiandmist nooremale põlvkonnale järjepidevuse saavutamiseks, et omandatu ei ununeks.

 

 

Reviving the memory of Julius Kuperjanov in Puurmani manor

 

In order to preserve local cultural heritage in Puurmani and to make it available for public, we plan to revive the memory of a hero of Estonian War of Independence – Julius Kuperjanov. Puurmani manor is mostly known for its beautiful architecture, but few people know, that a partisan battalion was formed there, which contributed to Estonian independence.

 

For upcoming 100th anniversary of Republic of Estonia we are going to establish a room in the manor to give a better overview of Lieutenant Kuperjanov, Estonian War of Independence and their connections to Puurmani manor. Besides that we have the chance to introduce the manor with surrounding park, aristocratic von Manteuffel family and school life in the manor.

 

As an additional option to introduce the manor we would like to produce a Kuperjanov-themed play with local amateur actors in the manor complex. For students we plan to organize singing days and to teach them traditional handicraft skills in purpose of maintaining continuity of craftsmanship.