Palgaandmed

Ametnike palkade avalikustamist reguleerib avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 ning § 119 sätestatud § 65 rakendamise erisused.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

2013.a palgad

2014.a palgad