Noorte Tugila

Noorte Tugila  programm aastateks 2015-2018 – 15-26 aastastele noortele, kes ei ole hõivatud õppimisega ega töötamisega; noortele emadele ja puudega noortele.

Noorte Tugila on loodud noorte toetamiseks, et pakkuda tegevusi, mis toetaksid kooli või tööellu suundumist.
Programm on noortekeskuste põhine ning noorel on vaja selleks pöörduda lähima noortekeskuse noorsootöötaja poole, kes noorega edasi tegeleb.
Jõgevamaal  toetavad noori: Jõgeva valla ja linna noortekeskused, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus ning  Torma noortekeskus.

Programmi idee on aidata noort, kes mingil põhjusel ei õpi ega tööta ning vajab uuesti õppima asumiseks  või tööle saamiseks juhendamist ja nõustamist. Iga noorega tegeleb noorsootöötaja individuaalselt.
Võimalused Noorte Tugila raames: töövarjupäev ettevõttes, õppida koos tundma erinevaid ameteid, individuaalsed vestlused, grupitööd  vajaduse põhiselt, võimalust leida sobiv õpikeskkond, karjäärinõustamist, õppevisiite, tuge kontakti loomisel ettevõtjatega või asutustega, abi vabatahtliku tegevuse leidmisel, abi huvitegevuse leidmisel, abi enese analüüsimisel, tugevuste ja oskuste väljaselgitamisel jpm.

Sihtgrupp: 15-26 aastased noored, kes ei õpi ega tööta; noored emad, kelle laps on saanud 1,5 aastaseks või emapalk on lõppenud; puudega noored.


Programm töötab Euroopa Liidu Sotsiaalfondi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöökeskuse ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koostöös.

Rohkem infot küsi: