Lumelükkamine

Puurmani valla kohalikel teedel teostab lumetõrjet lepinguperioodil kuni 30.04.2017 Puurmani Põllumajandusühistu, OÜ Saarevälja, OÜ Astelmari.

Puurmani piirkonnas
, mis hõlmab Altnurga küla, Kirikuvalla küla, Kursi küla, Laasme küla, Pikknurme küla, Tammiku küla ja Tõrve küla, on kontaktisikuteks Raivo Viilvere, telefon 505 0128 ja Silvi Vahkal, telefon 505 0118.

Saduküla piirkonnas, mis hõlmab Härjanurme küla, Jõune küla, Saduküla ja Pööra küla, on kontaktisikuks Girt Kaarepere, telefon 556 01992.

Puurmani alevikus ja Jürikülas teostatakse lumetõrjet valla traktoriga.

Üldinfot saab telefonil 51 34 960 vallavanem Margus Möldri.


Teede hooldusest ja lumetõrjest valla territooriumil.

Puurmani Vallavolikogu 22.01.2015 otsus nr 4 "Lume lükkamise teenuse hinna kehtestamine".