Jumalateenistused Kursi kirikus igal pühapäeval kell 13.00.

Kõik, kes on ristimata võiu kel leeris käimata, on oodatud leerikooli, lähem info koguduse õpetajalt telefonil 5399 6180.

 

Õnnistusoovidega, Kristjan Luhamets
telefon 5399 6180