Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

 

Puurmani Vallavalitsus annab teada, et alates 10.aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Puurmani vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2017.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele heade elamistingimuste tagamine ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel hiljemalt alates 01.01.2017 on majapidamine, millele toetust taotletakse. Alaline elukoht on elukoht, kus taotleja veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.
Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjast nr 1.1-4/052 „Hajaasustuse programmi 2017.a. programmdokument" (dokumendi 05.06.2017 MUUDATUS), mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel www.eas.ee ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehelt jogeva.maavalitsus.ee
 
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Puurmani Vallavalitsusele hiljemalt 12. juunil 2017.

 

Täiendav informatsioon ja abi taotluste koostamisel vallavanemalt (Margus Möldri, tel 5134960, e-post margus@puurmani.ee).

 

Puurmani valla hajaasustuse programmi taotluse hindamise komisjoni koosseis:
komisjoni esimees: Margus Möldri;
komisjoni liikmed: Sulev Sova, Arvi Kink, Arvo Pennonen, Villu Sinimets, Karmen Allev.

LISAD:
Lisa 1. Taotlusvorm.
Lisa 2. Eelarve vorm.
Lisa 3. VEESÜSTEEMIDE VALDKONNA PROJEKTI TEGEVUSTE KIRJELDUS.
Lisa 4. KANALISATSIOONISÜSTEEMDIE VALDKONNA PROJEKTI TEGEVUSTE KIRJELDUS.
Lisa 5. JUURDEPÄÄSUTEEDE VALDKONNA PROJEKTI TEGEVUSTE KIRJELDUS.
Lisa 6. AUTONOOMSETE ELEKTRISÜSTEEMIDE VALDKONNA PROJEKTI TEGEVUSTE KIRJELDUS.

Programmist TOETUSE SAAJAD 2017