Dokumendiregister

Dokumendiregistri kasutamise juhend
 

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Puurmani vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses saadud või loodud dokumendid. Veebis avalikustatakse neist see osa, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt).

Käesolevas dokumendiregistri avalikus vaates sisalduvad vallavalitsuse ja vallavolikogu dokumendid alates 01.06.2006.a.Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.

Dokumnediregistri Dogre kasutusjuhend
Dokumendiregister AMPHORA kasutusjuhend

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA
 

Kõige enam kasutatakse isikuandmete hoidmise reeglistiku kohta terminit privaatsuspoliitika Asjaajamiskorra ühtsete aluste § 3 lg 4 sätestab, et asutus avaldab oma veebilehel kasutajasõbraliku teabe dokumentides sisalduvate isikuandmete töötlemise kohta asutuses. Privaatsuspoliitika on informeeriva loomuga dokument asutuse kodulehel, mis annab ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid asutuses kogutakse ja millisel eesmärgil neid töödeldakse.

  • Puurmani Vallavalitsuse isikuandmete töötlemise kord

Sisene Puurmani valla dokumendiregistrisse (dokumendid alates 01.01.2011)

Sisene Puurmani Valla dokumendiregistrisse