Sotsiaalvaldkonna blanketid

Sotsiaalvaldkonna blanketid kinnitatud Puurmani Vallavalitsuse 21.10.2015 korraldusega nr 195

Lisa 1 Sotsiaaltoetuse avaldus doc, pdf;

Lisa 2 Avaldus toidusoodustuseks doc, pdf;

Lisa 3 Avaldus puudega lapse hooldajatoetuseks doc, pdf;

Lisa 4 Taotlus hoolduse seadmiseks, hooldaja nõusolek ja taotlus hooldajatoetuse maksmiseks doc, pdf;

Lisa 5 Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks doc, pdf;

Lisa 6 Andmed vara ja seda iseloomustavate näitajate kohta toimetulekutoetuse taotlemisel doc, pdf;

Lisa 7 Vajaduspõhise peretoetuse avaldus doc, pdf;

Lisa 8 Matusetoetuse avaldus doc, pdf;

Lisa 9 Sünnitoetuse avaldus doc, pdf.