Puurmani valla Aasta Tegu

Aasta Tegu 2006 Puurmani laululava taastamine

Aasta Tegu 2007 Puurmani liiklussõlm

Aasta Tegu 2008 Jahimaja Trofee
                            OÜ Eimas Grupp

Aasta Tegu 2009 Puurmani Lasteaed Siilipesa sõimerühma avamine

Aasta Tegu 2010 Puurmani lossi renoveerimine

Aasta Tegu 2011 Puurmani mõisa pargi ja ülejõepargi teede ning valgustuse korrastamine

Aasta Tegu 2012 Jahiseltsi Gustav Jahimaja valmimine

Aasta Tegu 2013 Perepäev

Aasta Tegu 2014 EELK Kursi-Maarja Eliisabeti Kogudus

Aasta Tegu 2015 Puurmani Rahvamaja renoveerimine

Aasta Tegu 2016 Külade ennastsalgav osalemine valla külade päeval