TIIU RÄHN

Perekond Rähn koos vallavanem Margus Möldriga. Foto: Jõgeva Maavalitsus.

Perekond Rähnil on üheksa tervet, tublit ja tegusat last. 

Tiiu ja Marguse tegevus on imetlusväärne ja eeskujuks meile kõigile. Lisaks töö- ja pereelule jagub neil hellust, hoolt, tähelepanu ja aega teiste perede abistamiseks. Tiiu on mitmed aastad koduvallas tegutsenud vabatahtliku pereabilisena paljulapselistes peredes ning abiks üksikutele vanuritele. Nad teevad koostööd SA Kredexiga, aidates läbi viia piirkonnas paikvaatlusi kodutoetuse saamiseks lasterikastele peredele. Koostöös Toidupangaga aitavad abivajajaid.

Suure hoole ja pühendumisega tegeleb Tiiu kõigi oma laste ja lastelastega, panustades nende mitmekülgsesse haridusse ja tulevikku, vastavalt pere ressurssidele. Kogu perega võetakse osa erinevatest valla ja piirkonna üritustest.

Tiiu ja Margus Rähn kuuluvad Härjanurme Maarahva Seltsi ridadesse. Koos eestvedajatega tegutsetakse endises Saduküla koolimajas, osaletakse inglise keele ja lauluringis ning muudes käsitöötubades.