2017. aasta eelarve

Lugupeetud vallakodanikud, asutused, ettevõtted!

Puurmani Vallavolikogu 23.märtsi istungi määrusega nr 1 kinnitati Puurmani valla 2017.aasta eelarve.

Puurmani valla 2017. aasta eelarvega täies mahus koos seletuskirjadega ja lisadega saab tutvuda Puurmani valla kodulehel, Puurmani Vallavalitsuse kantseleis ning kõigis Puurmani valla raamatukogudes.

 

Elle Kuuse
finantsnõunik
telefon 7737106


2017.aasta eelarve seletuskiri
    Lisad: Tulud
               Kulud
               Kulud 2-kohaliste artiklite järgi
               Investeeringud


2017. a eelarve menetlemise protokollid
   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokollid nr 6, nr 1 ja nr 2
   Volikogu istungite protokollid nr 1, nr 2 ja nr 3

2017. a lisaeelarve eelnõu lisa 1