2016.aasta eelarve

Lugupeetud vallakodanikud, asutused, ettevõtted!

Puurmani Vallavolikogu 24.märtsi istungi määrusega nr 9 kinnitati Puurmani valla 2016.aasta eelarve.

Puurmani valla 2016. aasta eelarvega täies mahus koos seletuskirjadega ja lisadega saab tutvuda Puurmani valla kodulehel, Puurmani Vallavalitsuse kantseleis ning kõigis Puurmani valla raamatukogudes.

 

Elle Kuuse
finantsnõunik
telefon 7737106

 

2016. a eelarve menetlemise protokollid
   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 6
   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 1
   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 2
   Volikogu istungi protokoll nr 3 

 

Puurmani valla eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2016-2019

2016.a eelarvestrateegia menetlemise protokollid
   
Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 5
 
   Volikogu istungi protokoll nr 10
   Puurmani valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

 

Puurmani valla eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2017-2021

     eelarve ja majanduskomisjoni protokollid nr 3nr 5
     volikogu istungi protokoll nr 11

     Puurmani valla arengukava 2016-2026 ja eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine

 

Puurmani valla 2016.aasta lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine 

      eelarve ja majanduskomisjoni protokollid nr 3nr 5                                             
     volikogu istungi protokoll nr 11 ja nr 12
      Puurmani valla 2016.aasta lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine