2015.aasta eelarve


Lugupeetud vallakodanikud, asutused, ettevõtted!

Puurmani Vallavolikogu 19. märtsi istungi määrusega nr 2 kinnitati Puurmani valla 2015.aasta eelarve.

Puurmani valla 2015. aasta eelarvega täies mahus koos seletuskirjadega ja lisadega saab tutvuda Puurmani valla kodulehel, Puurmani Vallavalitsuse kantseleis ning kõigis Puurmani valla raamatukogudes.

 

Elle Kuuse
finantsnõunik
telefon 7737106

 

2015. a eelarve menetlemise protokollid
   Eelarve- ja majanduskomisjoni ning maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 1;
   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 2;
   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 3
 
  Volikogu istungi protokoll nr 3

 

Puurmani Vallavolikogu 29. oktoobri istungi määrusega nr 9 kinnitati Puurmani valla 2015.aasta lisaeelarve.

2015. a lisaeelarve menetlemise protokollid
   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 4;
   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 5
 
  Volikogu istungi protokoll nr 9

 

Puurmani valla eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2016-2019

2015.a eelarvestrateegia menetlemise protokollid
   
Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 5
 
   Volikogu istungi protokoll nr 10
 
  Puurmani valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019