Puurmani valla 2013. aasta eelarve

Lugupeetud vallakodanikud, asutused, ettevõtted!

Puurmani Vallavolikogu 26. märtsi istungi määrusega nr 4  kinnitati Puurmani valla 2013.aasta eelarve.

Puurmani valla 2013. aasta eelarvega täies mahus koos seletuskirjadega ja lisadega saab tutvuda Puurmani valla kodulehel www.puurmani.ee , Puurmani Vallavalitsuse kantseleis ning kõigis Puurmani valla raamatukogudes.

 

Elle Kuuse
Finantsnõunik

 

2013.a eelarve seletuskiri 

Lisad seletuskirjale:

         2013 tulud 

         2013 kulud 

         2013 kulud artiklite lõikes 

2013.a eelarve menetlemise protokollid:

   Eelarve- ja majanduskomisjoni prototokoll nr 27 

   Volikogu istungi protokoll nr 7

   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 28 

   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 29

   Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 30

   Volikogu istungi protokoll nr 2

2013.a lisaeelarve

2013.a lisaeelarve nr 1 määrus

Lisaeelarve nr 1 seletuskiri 

Lisad seletuskirjale: 

     tulud 

     kulud 

     kulud artiklite lõikes 

2013.a lisaeelarve menetlemise protokollid

     Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 31

     Volikogu istungi protokoll nr 6

2013.a lisaeelarve 2

2013.a lisaeelarve nr 2 määrus 

Lisaeelarve nr 2 seletuskiri 

2013. a lisaeelarve nr 2 menetlemise protokollid

     Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 8 

     Volikogu istungi protokoll nr 11