Puurmani valla 2011. aasta eelarve

Lugupeetud vallakodanikud, asutused, ettevõtted!

Puurmani Vallavolikogu 17. märtsi istungi määrusega nr 2 kinnitati Puurmani valla 2011.aasta eelarve.

Puurmani valla 2010. aasta eelarvega täies mahus koos seletuskirjadega ja lisadega saab tutvuda Puurmani valla kodulehel www.puurmani.ee , Puurmani Vallavalitsuse kantseleis ning kõigis Puurmani valla raamatukogudes.
 

Elle Kuuse
Finantsnõunik

 Seletuskiri 2011.a. eelarve juurde

 klõpsa lingil

 Tulude eelarve

 klõpsa lingil

 Kulude eelarve

 klõpsa lingil

 Kulud artiklite lõikes

 klõpsa lingil