Uudised ja teated

19.01.2017 Puurmani Vallavolikogu istung 24.01.2017 kell 17.00

Puurmani Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 24. jaanuaril 2017 kell 17.00 Tõrve külas Trofees, seminariruumis. PÄEVAKORD: 1. Asustusüksuste lahkmejoone muutmise algatamine (Aive Mauer) 2. Vee-ettevõtja määramine, tema tegevuspiirkonna keht...  Loe edasi »

18.01.2017 Puurmani valla 2017.aasta eelarve eelnõu
18.01.2017 PRESSITEADE! Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu
17.01.2017 KMH Kureoja sigala renoveerimisel
14.01.2017 Puurmani Raamatukogu muudab lahtiolekuaegu
09.01.2017 ZUMBA+JÕUTREENING neljapäeviti
06.01.2017 MÄRKAME JA TUNNUSTAME
05.01.2017 EASi väikeettevõtja arenguprogramm
29.12.2016 Alates 01.01.2017 vallas uus volitatud veterinaararst
28.12.2016 Lugupeetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad
28.12.2016 Puurmani Vallavolikogu 20.12.2016 OTSUS nr 40
21.12.2016 Põltsamaa piirkonna omavalitsused panid punkti ühinemiskõnelustele
16.12.2016 Joogivee kvaliteedist Puurmani vallas 2016.aastal
13.12.2016 Puurmani Vallavolikogu võttis 08.12.2016 istungil vastu otsuse nr 38
07.12.2016 Lumelükkamine vallas
05.12.2016 Kingi võimalus!
01.12.2016 Lasteaed Siilipesa ÜLESKUTSE "Küünlaümbriste jaht 2016-2017"
28.11.2016 Elanike KÜSITLUSE TULEMUSED Puurmani vallas
11.11.2016 Puurmani valla arengukava 2016-2026
11.11.2016 Puurmani valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021
01.11.2016 Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?

Puurmani valla tutvustus ja asukoht

Pindala: 292,7 km²

Rahvaarv: 1533 (01.01.2016)

Külade arv: 12 küla + 1 alevik (Puurmani)

Koole: 1 (Puurmani Mõisakool)

Lasteaedu: 1 (Puurmani Lasteaed Siilipesa)

Vallavanem: Margus Möldri

Vallavolikogu esimees: Aare Järvik

         
 

Puurmani vald asub Jõgevamaa edelaosas. Vald piirneb lõunast Tartumaa Laeva vallaga, põhjast ja läänest Jõgeva maakonna Põltsamaa vallaga ja idast Jõgeva, Palamuse ja Tabivere valdadega. Valla territooriumi läbivad Tallinn-Tartu-Luhamaa (13,5 km ulatuses) ja Puurmani-Voldi-Uhmardu (18 km ulatuses) riigimaanteed. Valla keskuseks on Puurmani alevik, mis asub maakonna keskusest Jõgeva linnast 27 km, Tartust 38 km, Põltsamaalt 20 km ja Tallinnast 150 km kaugusel. Puurmani valla külad: Altnurga (kaugus keskusest 5 km), Härjanurme (15 km), Jõune (13 km), Jüriküla (2 km), Kirikuvalla (5 km), Kursi (4 km), Laasme (3 km), Pikknurme (6 km), Pööra (12 km), Saduküla (13 km), Tammiku (7 km) ja Tõrve (9 km).

Loe edasi >>>

Statistika

Rahvaarv: 1511 seisuga 01.01.2017
Pindala: 292,7 km²
Suurim asula: Puurmani alevik (513)
Koole: 1
Külasid: 12+1 alevik